23.05.18
 Hääletamine on lõppenud!
Peale 23. mail kella 8.00 antud hääled enam arvestusele ei lähe.

RAHVAHÄÄLETUS

 

  • Rahvahääletuse toimub ajavahemikul  8.mai kell 8:00 kuni 23 mai kell 8:00.
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.
  • Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. (Kui isik annab hääletussedelil rohkem kui 1 hääle sama idee poolt, läheb arvesse siiski antud idee poolt 1 hääl)
  • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED KODULEHEL

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED .PDF DOKUMENDINA

 

NB! OLE TEADLIK isikuandmete kaitse määrusest tulenevatest nõuetest:

  • Allpool esitatud isikuandmete vastutav töötleja on Rapla valla arendusnõunik
  • Esitatud isikuandmeid vajatakse  Rapla Vallavolikogu 28.01.2016.a. määruse nr.3 „Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" esitatud nõuete täitmise kontrolliks.
  • Isikuandmeid kasutatakse elukohaandmete ja vanuse tuvastamiseks. Saadud isikuandmeid ei jagata teistele asutustele ja institutsioonidele. Saadud andmed hävitatakse 01.09.2018.a. seisuga.
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!