RAHVAHÄÄLETUS
  • Rahvahääletus toimub 10. märtsil kella 8.00 kuni 24. märtsil kella 8.00.
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.
  • Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga või mobiil-IDga.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
  • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED KODULEHEL

 

NB! OLE TEADLIK isikuandmete kaitse määrusest tulenevatest nõuetest:

  • Allpool esitatud isikuandmete vastutav töötleja on Rapla valla arendusnõunik
  • Esitatud isikuandmeid vajatakse  Rapla Vallavolikogu 29.11.2018.a. määruse nr.46 „Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" esitatud nõuete täitmise kontrolliks.
  • Isikuandmeid kasutatakse elukohaandmete ja vanuse tuvastamiseks. Saadud isikuandmeid ei jagata teistele asutustele ja institutsioonidele. Saadud andmed hävitatakse 01.08.2020.a.

 

NB! Hääletamine lõppes 24. märtsi hommikul kell 8.00.

Hiljem antud hääled enam arvesse ei lähe.

Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!