RAHVAHÄÄLETUS

 

  • Rahvahääletuse toimub ajavahemikul  11. märts kell 8:00 kuni 25 märts kell 8:00.
  • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.
  • Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga.
  • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
  • Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED KODULEHEL

RAHVAHÄÄLETUSE IDEED .PDF DOKUMENDINA

 

NB! OLE TEADLIK isikuandmete kaitse määrusest tulenevatest nõuetest:

  • Allpool esitatud isikuandmete vastutav töötleja on Rapla valla arendusnõunik
  • Esitatud isikuandmeid vajatakse  Rapla Vallavolikogu 29.11.2018.a. määruse nr.46 „Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" esitatud nõuete täitmise kontrolliks.
  • Isikuandmeid kasutatakse elukohaandmete ja vanuse tuvastamiseks. Saadud isikuandmeid ei jagata teistele asutustele ja institutsioonidele. Saadud andmed hävitatakse 01.08.2019.a. seisuga.
25.03.19
 NB! Hääletamine on lõppenud!
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI

Hääletusvorm

See väli on kohustuslik.
Kahjuks rahvastikuregistri andmete põhjal ei ole Te Rapla valla elanik ning ei saa hääletada
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.