3.02.18

KAIU KESKKONNAJAAM  (vaata asukohta)

Asub uue A ja O poe kõrvalt minnes elektrialajaama taga, aiaga piiratud alal. Jaama teenindab AS Väätsa Prügila.

Keskkonnajaam on avatud E 9.00 - 16.00

Keskkonnajaamas on loodud tingimused elanikelt tasuta vastu võtta järgnevaid taaskasutatavaid jäätmeid:

 • vanapaberi ja papijäätmed,
 • pakendijäätmed,
 • ohtlikud jäätmed,
 • elektri- ja elektroonikajäätmed, 
 • vanad rehvid

 

 

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus

Registrikood: 80192172
Aadress: Ülejõe küla, Rapla vald, Raplamaa.
Juriidiline aadress: Viljandi mnt 17, 79511 Rapla

Avatud:
perioodil 01. aprill kuni 31.oktoober:
E 08.00-14.00;
T-R 10.00-18.00;
L 10.00-16.00
perioodil 01.november kuni 31.märts:
E 08.00-14.00;
T-R 09.00-17.00;
L 09.00-15.00.
 
Lisainfo: telefonilt 484 2237

Juhataja: Ülari Luisk 5309 8178

Mäepere Jäätmejaama operaator 484 2237, 512 5847
Kohila Jäätmejaam operaator 5301 7392   
Raamatupidamine 489 0528

E-post: info@rjkk.ee

Mäepere jäätmejaama koduleht

Mäepere jäätmejaamas võetakse vastu:

olmejäätmeid;
ehitus- ja lammutusseguprahti;
vanarehve;
vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid;
ohtlikke jäätmeid;
vanapaberit ja pappi;
segapakendeid;
puidujäätmeid;
aia- ja haljastujäätmeid.

Jäätmete vastu võtt vastavalt hinnakirjale.

 

Ohtlikud jäätmed

Vältimaks ohtlike jäätmete sattumist loodusesse või prügilatesse tuleb need koguda eraldi ja anda üle spetsiaalsesse kogumiskohta.
 
Ohtlike jäätmete käitlemisel peab meeles pidama:
 • Ohtlikke jäätmeid tuleb käsitleda samuti nagu vastavaid puhtaid aineid.
 • Ohtlikke jäätmeid ei tohi segada teiste jäätmete või muude ainetega.
 • Ohtlikud jäätmed on isegi väikestes kogustes kahjulikud.
 • Võimalusel tuleks ohtlikud ained anda üle originaalpakendites.
 • Iga kodanik peaks hoolitsema selle eest, et ohtlikke jäätmeid kogutakse eraldi ja käideldakse arvestades vajalikke ettevaatusabinõusid.

 

Kodumajapidamistes enamlevinumad ohtlikud jäätmed:

 • Kasutatud õlid, õlised jäätmed, õlifiltrid, õlinõud ja -pakendid.
 • Vanad autoakud ja nendes sisalduv elektrolüüt.
 • Värvi, laki ja liimijäätmed, nende pakendid ning nendega saastunud töövahendid.
 • Puidukaitse- või immutusvahendid.
 • Päevavalguslambid ja niinimetatud energiasäästlikud pirnid.
 • Aegunud või kasutamata ravimid ja farmaatsiatooted.
 • Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid.
 • Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid.
 • Väävel- ja soolhape ning orgaanilised happed (äädika ja sipelgahape).
 • Puhastusained ja lahustid (pleki-eemaldusvahendid, kloori sisaldavad valgendid, tugevalt aluselised või happelised pesuained, värvi- ja lekieemaldusvahendid, tärpentin, lakibensiin, atsetoon ja teised lahustid).
 • Patareid ja laetavad akud (enne seadme kõrvaldamist tuleks aku eemaldada, kui seda pole võimalik teha on kogu seade ohtlik jääde. Pardlid, elektrihambaharjad, tasku-lambid jne).
 • Asbest ja asbestijäätmed (ahjud, pliidid, röstrid, föönid jne).

-

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI