7.04.20

Jäätmejaamad Rapla vallas

Mäepere Jäätmejaam

Ülejõe küla, Rapla vald

Avatud: E 08.00 - 14.00 ;
T - R 9.00 - 17.00;
L 9.00 - 15.00
Riigipühadel suletud

Tel 484 2237, 512 5847
E- post: raplajjaam@rjkk.ee
Koduleht: http://rjkk.ee/

Mäepere Jäätmejaama saab tasu eest viia hinnakirjas toodud jäätmeid (sh olmejäätmeid; ehitus- ja lammutusseguprahti; vanarehve; vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid jne.)

Täieliku jäätmeliikide nimekirjaga ja nende vastuvõtuhindadega saab tutvuda MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kodulehel

Raplamaa Jäätmekäitluskeskus võtab Mäepere Jäätmejaamas alates 01.08.2016.a.-31.07.2021.a. Rapla valla elanikelt tasuta vastu mööblit e. suurjäätmeid.
Mööbli äraandmisest  tuleb eelnevalt teavitada operaatorit. Mööbel tuleb jäätmejaamas tooja poolt käsitsi laadida selleks ettenähtud multilift konteinerisse.

 

Raikküla Keskkonnajaam

Eelneval kokkuleppel ette helistades telefonil 5615 7694.

 

Kaiu Keskkonnajaam

Kaiu keskkonnajaam on suletud. Lisaküsimuste korral võtta ühendust piirkonna koordinaatori või keskkonnaspetsialistiga.

Ohtlike jäätmete ja probleemtoodete üleandmine toimub Kaiu piirkonnas jäätmeveo ringi raames 23. novembril. 2019.a.

 

 

Keskkonnajaamadesse saavad Rapla valla elanikud tasuta ära viia vana õli, õlipakendid ja -filtrid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed ja -pakendid, taimekaitse- ja putukatõrjevahendite jäätmed ja pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted, elavhõbeklaasid, päevavalguslambid, patareid, kodumasinad, vanad arvutid ja printerid ning muud ohtlikud jäätmed.
Keskkonnajaama ei tohi viia olmejäätmeid, ehitus- ja remondijäätmeid, WC-potte ja kraanikausse, mööblit. Need jäätmed saab hinnakirja alusel üle anda Mäepere Jäätmejaama.

 

Elektroonikaromude kogumispunktid Rapla vallas

Raikküla Keskkonnajaam - eelneval kokkuleppel ette helistades telefonil 5376 4694.
Valtu Kaubahoov (Agrovaru plats) -  Avatud on E - R 09.00 - 17.00 ning L 09.00 - 14.00

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI