20.02.20

 

Kaasav eelarve

Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamisel. 

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Ksasava eelarve vahendid planeeritakse vallaeelarves igal eelarveaastal.

2020 kaasava eelarve maht on kokku 60 000 eurot. Antud summa on eelnevalt otsustanud volikogu reserveerida piirkondadele järgnevalt:

  • Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
  • Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000 eurot;
  • Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;
  • Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.

 

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5 000 eurot. Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

Ideede esitamisele järgneb ideede esmane analüüs, sõelumine ning rahvahääletus.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI