18.01.19

 

Kaasav eelarve

Nagu eelnevatel aastatel nii ka käesoleval 2019 aastal saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarvelisi vahendeid.

2018 aasta lõpus viidi kaasava eelarve põhimõtetesse sisse mitmeid muudatusi. Kogu protsessi juhib 29.11.2018 vastu võetud volikogu määrus nr 46 "Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" Peamised muudatused on:

  • Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5 000 eurot.
  • Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.
  • Rahvahääletusel saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
  • Realiseeritav kaasava eelarve objekt peab olema Rapla valla omandis ning kasutamiseks lõplikult valmis. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.

2019 kaasava eelarve maht on kokku 60 000 eurot. Antud summa otsustas volikogu reserveerida piirkondadele järgnevalt:

 

  • Rapla piirkonna projektidele (Alu kant, Hagudi kant, Kodila kant, Kuusiku kant ja Rapla kant) 30 000 eurot;
  • Juuru piirkonna projektidele (Juuru kant ja Järlepa kant) 10 000 eurot;
  • Kaiu piirkonna projektidele (Kaiu kant, Kuimetsa kant ja Vahastu kant) 10 000 eurot;
  • Raikküla piirkonna projektidele (Kabala kant, Lipa kant, Raikküla kant ja Purku kant) 10 000 eurot.

Kaasa eelarve idee esitamise e-vorm on leitav SIIT.

Kaasava eelarve ideid võib esitada 4. veebruarini 2019 Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.

Idee peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest  otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5) idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
6) teostamise eeldatavat ajakava;
7) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

 

Tähtsad kuupäevad

10. jaanuar 2019 - kaasava eelarve väljakuulutamine

21. jaanuar 2019 - kaasava eelarve infotund vallamajas kell 17.00

4. veebruar 2019 kell 12.00 - ideede esitamise tähtaeg

21. veebruar 2019 - komisjon valib välja rahvahääletusele suunatavad ideed.

4. märts 2019 kell 17.00 - Rahvahääletusele minevate ideede tutvustus vallamajas.

11. märts 2019 kell 8.00 -  25. märts 2019 kell 8.00 - rahvahääletus

aprilli algus 2019 - tulemuste avalikustamine

Täiendav info: Heiti Vahtra, tel 5340 4797, heiti.vahtra@rapla.ee.

 

Rohkem infot 2018. aasta kaasava eelarve kohta leiad SIIT.

 

Toimetaja: IVO MÄEOJA