DETAILPLANEERINGUTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA
Rapla Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 9 tunnistati osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestatud Kuusiku tee 4a (katastritunnus 67001:005:0013) detailplaneering Rapla linnas. Detailplaneering tunnistati kehtetuks hoonete arvu, korterite arvu, parkimiskohtade arvu ja arhitektuursete tingimuste osas. Kehtetukstunnistamise eesmärk on ühe suure äripindadega korterelamu asemel maaüksusele püstitada kaks väiksemat kortermaja, mis paremini sobituksid miljööga...

Kuusiku tee 4a detailplaneeringu osaline kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 9 tunnistati osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega nr 19 kehtestatud Kuusiku tee 4a (katastritunnus 67001:005:0013)...

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 38 tunnistati osaliselt kehtetuks volikogu 18.12.2014 otsusega nr 53 kehtestatud Kiduussi detailplaneering. Planeering tunnistati kehtetuks Kiduussi maaüksuse osas (katastritunnus 66904:005:0153). Osalise kehtetuks tunnistamise eesmärk on luua eeldused maaüksusele projekteerimistingimustega üksikelamu ehitusõiguse andmiseks. Kehtetuks tunnistamise järgselt säilib võimalus Kiduussi detailplaneeringut kehtimajäävas osas ellu viia, samuti...

Kiduussi detailplaneeringu osaline kehtetukstunnistamine

Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 38 tunnistati osaliselt kehtetuks volikogu 18.12.2014 otsusega nr 53 kehtestatud Kiduussi detailplaneering. Planeering tunnistati kehtetuks...

Kaiu Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 89 algatati ning 18.06.2009 otsusega nr 15 kehtestati  Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli elamumaa maaüksusele üksikelamu ja abihoone ning neid teenindavate rajatiste ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga nähti muu hulgas ette umbes 4000 ruutmeetrise veepindalaga tiigi rajamine.   Tiigi kavandamine põhjustas juba detailplaneeringu koostamise käigus 2008....

Indreku detailplaneeringu osa kehtetukstunnistamine

Kaiu Vallavolikogu 01.10.2007 otsusega nr 89 algatati ning 18.06.2009 otsusega nr 15 kehtestati  Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Indreku kinnistu detailplaneering....