18.07.18

Hetkel kehtivad arengudokumendid

Kuni uue ühinenud Rapla valla arengukava kinnitamiseni kehtivad endiste ühinenud valdade arengudokumendid:

 

Kaiu valla arengustrateegia aastani 2025

Täiendavad dokumendid endise Kaiu valla arengukavale:

Kaiu valla eelarvestrateegia 2018-2021

Kaiu valla invetseeringute kava 2017-2021

Kaiu valla arengustrateegia tegevuskava 2017-2021

Kaiu valla terviseprofiil

Kaiu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

 

Juuru valla arenguakava aastani 2025

Täiendavad dokumendid endise Juuru valla arengukavale:

Juuru valla eelarvestrateegia 2018-2021

Juuru valla terviseprofiil

Juuru valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

Juuru aleviku soojusmajanduse arengukava

Juuru aleviku soojusmajanduse arengukava

 

Raikküla valla arengukava aastani 2020 

Täiendavad dokumendid endise Raikküla valla arengukavale:

Raikküla valla eelarvestrateegia 2018-2021

Raikküla valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

Raikküla valla terviseprofiil

 

Rapla valla arengukava aastani 2025

Täiendavad dokumendid endise Rapla valla arengukavale:
 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA