14.04.21

Hagudi II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise ja keskkonnaloale jäätmete käitlemise osa liitmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu Elektriväli (registrikood 10676075, aadress Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla, Tamme tn 9, 79530) taotluse Hagudi II kruusakarjääri maavara kaevandamise  keskkonnaloa  muutmiseks  ning  keskkonnaloale  jäätmete  käitlemise  osa liitmiseks. Taotlus  on  registreeritud  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS 31.03.2021 nr DM-112476-7 all.
Hagudi  II  kruusakarjäär  (keskkonnaloa  nr  Rapm-070)  asub  Rapla  maakonnas  Rapla  vallas Hagudi  külas  Hagudi  kruusamaardlas  (registrikaardi  nr  724)  eraomandisse  kuuluvatel katastriüksustel  Jaagu-Jüri  (katastritunnus  66903:003:0002),  Nõmme  (katastritunnus 66903:003:0024),  Nõmme  (katastritunnus  66903:003:0023),  Nõmme  (katastritunnus 66903:003:0021)  ja  Nõmme  (katastritunnus  66903:003:0022).

Maavara  kaevandamise keskkonnaluba kehtib kuni 01.09.2024. Taotlusega  soovitakse  loa  kehtivusaega  pikendada  15  aasta  võrra  ehk  kuni  01.09.2039. Samuti  soovitakse  kaevandatud  maa  kasutamise  otstarve  muuta  metsamaaks  ja veekoguks,  kuna  veekogu  rajamiseks  on  Rapla  Vallavalitsuselt  saadud  ehitusluba. Keskkonnaloale lisatakse jäätmete käitlemise osa.

Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee.

* * * * *

IWRM OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse IWRM OÜ (äriregistrikood 16004980, aadress: Rapla maakond, Rapla vald, Juuru alevik, Metskonna tee 4, 79401) keskkonnaloa taotluse. Ettevõte soovib Rapla maakonnas Rapla vallas Kodila külas aadressil Palamulla tee 1 (katastritunnus 66901:003:0069) taasväärtustada lahusteid. IWRM OÜ põhitegevuseks on ohtlike jäätmete töötlemine taaskasutuse eesmärgil. Jäätmed hoiustatakse lekkekindlates tingimustes ning puhastatakse tahketest osadest setitades ning filtreerides, mille tulemusel saab jäädet uuesti tootena kasutada. Jäätmete taaskasutamine soodustab ringmajandust ning säästab keskkonda.
Nõuetekohane taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.01.2021 nr DM-111852-5. Keskkonnaloa taotlus: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=11927&application_id=1006085
Lisainfo: Keskkonnaamet, Kuusiku tee 6, 79511 Rapla, info@keskkonnaamet.ee.
 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI