31.03.20

Teade Purila Kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse kohta

 

10.02.2020.a on AS TREV-2 Grupp, esitanud Keskkonnaametile maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse. Loa taotluses soovitakse pikendada olemasolevat ehituskruusa kaevandamise luba 10. aasta võrra lõpptähtajaga 10.03.2031.a

Purila kruusakarjääri mäeeraldis asub Rapla maakonnas Rapla vallas Röa külas eraomandis oleval Kutseri katastriüksusel (katastritunnus 66901:001:0776), jäädes riigimaanteede 15 Tallinn-Rapla-Türi ja 14 Kose- Purila ristumiskohalt vahetult lääne poole, maantee ja Tallinna-Lelle-Pärnu raudtee vahelisele alale.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnameti dokumendiregistris:

https://adr.envir.ee/et/document.html?id=a06582b8-f402-4b55-9b24-e7ba5113cac1

Täiendava info saamiseks Purila Kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse osas palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI