26.03.19

 

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

 

Lääne Prefektuuri Rapla politseijaoskond

Savi 2, 79514 Rapla
Telefon: 489 2905
Faks: 489 2909
E-post: laane@politsei.ee

www.politsei.ee

Politseile avalduse esitamine

 

piirkonnapolitseinik Jaan Padrik 
E-post: jaan.padrik@politsei.ee
Telefon: 489 2931, 5854 4413

Vastuvõtt:
Savi 2 Rapla
Kasvandu tee 17 Kaiu alevik
Veski 1 Juuru alevik
Kabala mõis Kabala küla

 

piirkonnapolitseinik Elle Tikki
E-post: elle.tikki@politsei.ee 

Telefon: 489 2929, 5329 2044

Vastuvõtt:
Savi 2 Rapla
Kasvandu tee 17 Kaiu alevik
Veski 1 Juuru alevik
Kabala mõis Kabala küla

noorsoopolitseinik Triin Tähtla
E-post: triin.tahtla@politsei.ee
Telefon: 489 2938, 5656 9930

noorsoopolitseinik Kristel Põhjala
E-post: kristel.pohjala@politsei.ee
Telefon: 489 2937, 5305 4811

 

Politsei vihjetelefonid ja meiliaadressid

Politsei ootab infot ja vihjeid kuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:
tel 444 6555
narkovihjed: tel 444 6555
laane.vihje@politsei.ee

Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.

Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657.
E-maili teel saate infot küsida ning tagasisidet anda Politsei- ja Piirivalveameti töö ja pakutavate teenuste kohta aadressil teenindus@politsei.ee.

Politsei vihjetelefonid- ja meiliaadressid.

 

Abimaterjal lapsevanemale

Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on seksuaalselt väärkoheldud?

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI