15.05.19

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMINE 

Kehtivad üldplaneeringud vaadati 2018. aastal üle ja leiti, et vajalik on uue üldplaneeringu koostamine. Rapla valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused  kinnitati Rapla Vallavolikogu 31.05.2018 otsusega nr 51. Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 92 algatati Rapla valla üldplaneeringu koostamine. Kuni uue, kogu ühinenud omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rapla vallas ühinenud valdade senised üldplaneeringud.  

 

► Koostöötegijate ja kaasatavate nimekiri

► Üldplaneeringule laekunud ettepanekud ja ettepanekutega arvestamine

 

► Üldplaneeringu koostamisega seotud dokumendid dokumendihalduskeskkonnas