13.12.18

Rapla valla territooriumil toimub korraldatud jäätmevedu segaolmejäätmetele ja alates 1.08.16 paberile ja kartongile ning biolagunevatele köögi- ja sööklajäätmetele (kohustus liituda kinnistutel alates 8 korterist ning  toitlustusega ja toiduainetega tegelevatel ettevõtetel).

Segaolmejäätmed tuleb panna konteinerisse, mis on tähistatud halli või rohelise värviga või kannavad vastavaid kleebiseid.

Korraldatud jäätmeveo korras viivad jäätmeid:

Rapla, Juuru ja Raikküla piirkonnas Eesti Keskkonnateenused AS, kelle klienditeeninduse telefoninumbrid on 6400800 ja 1919.

Keskkonnateenused AS hinnakiri. Rapla ja Juuru piirkonnas

Keskkonnateenused AS hinnakiri Raikküla piirkonnas

Kaiu piirkonnas Ragn-Sells AS, kelle klienditoe telefon on 60 60 439, töötab E-R 8.00-17.00.

Ragn-Sells AS hinnakiri.

Ragn-Sells AS hinnakiri alates 01.01.2019.

 

Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid tuleb panna pruuni värviga või vastava kleebisega tähistatud konteinerisse. Jäätmed peavad olema pakendatud biolagunevasse materjalisse.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse tuleb panna: 
liha- ja kalajäätmed
köögi- ja puuviljad ning nende koorimisjäägid 
leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted 
juust, või, margariin ning muud tahked toidujäätmed
majapidamispaber, pabersalvrätid
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid, toataimed ja lõikelilled. 
 
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse ei tohi panna: 
toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid, ja muid vedelaid toite ja toiduaineid, vedelikke, suuri konte
kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid
pakendeid, vahatatud ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevaid jäätmeid.
Konteinerisse pandavad köögijäätmed peavad olema pakendatud biolagunevasse materjalisse.
 
Vanapaber tuleb panna kas sinisesse või halli või vastava kleebisega tähistatud konteinerisse.
 
Vanapaberikonteineritesse tuleb panna: 
ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjal, 
vihikud, kirja- ning joonistuspaberid, ümbrikud, kaanteta raamatud
 
Vanapaberikonteineritesse ei tohi panna:
määrdunud või vettinud paberit ja pappi, majapidamispaberit
kasutatud pabernõusid, kartongist joogipakendit
kilet, foolium- ja kopeerpaberit
 

Rapla valla territooriumil on lubatud ühismahutite kasutamine nt naabriga vms. Sellisel juhul tuleb tuua Rapla Vallavalitsusse kinnitus selle kohta, et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema kinnistule tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Blankett ühise jäätmemahuti kasutamise kohta on saadaval vallavalitsuse kodulehel.

Jäätmemahutid, mis tuuakse äraveopäeval tühjendamiseks väljaspoole kinnistut (nt teeristi) tuleb varustada jäätmetekitaja aadressiga.

Kui kinnistut ei kasutata, siis saab vastavalt Rapla valla Jäätmehoolduseeskirjale taotleda korraldatud jäätmeveost vabastuse kas talviseks perioodiks (kestvusega alates 1.november kuni 30. aprill) või aastaseks perioodiks (kestvusega alates 21. jaanuar kuni 20. jaanuar). Prügiveost vabastatud kinnistute juurdepääsuteid talvel valla poolt lahti ei lükata, kuna omanik on kinnitanud, et ta kinnistut ei kasuta.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI