Tunnustamine

31.01.20

Aasta küla ja aasta sädeinimese tunnustamine

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad 29. veebruariks ettepanekuid Aasta küla ja sädeinimese tunnustamiseks.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:
• Aasta sädeinimese nimi ja elukoht/ Aasta küla nimi;
• Tunnustamise põhjendus;
• Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri.
Kirjaliku ettepaneku palume saata koos pildimaterjaliga e-postile raplavallakyladeyhendus@gmail.com
Tunnustamine toimub valla külade tänuüritusel aprillis.


AASTA KÜLA  nominendile esitatavad nõuded:
- eriliselt nähtav on külakogukonna positiivne areng  ja külasisene koostöö vähemalt 2 aasta jooksul;
- külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine;
- koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega;
- avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil.

AASTA SÄDEINIMESE nominendile esitatavad nõuded:
- isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja maakondlikul või üleriigilisel tasandil;
- on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja ja elluviija;
- tegutseb aktiivselt  külaliikumises  nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka  kohalikul tasandil ning teeb koostööd kohaliku omavalitsusega.
 

 

Rapla valla Aasta küla

2018 Purila
2017 Vahastu
2016 Nõmme
2015 Valtu
2014 Kuusiku
2013 Kuusiku-Nõmme
2012 Sikeldi
2011 Kodila
2010 Röa
2009 Kelba
2008 Hagudi alevik ja küla
2007 Valtu
2006 Oela

 

 

Rapla valla Aasta sädeinimene

2018 Anne Laub - Kuusiku
2017 Kairi Kaadu - Purila küla eestvedaja
2016 Aivi Meister - Nõmme külavanem
2015 Sandra Mägi - Röa külavanem
2014 Harri Riim - Valtu
2013 Marve Reede - Alu kant, Sikeldi
2012 Maarika Nurmsoo - Kuusiku kant, Kuusiku
2011 Andro Metsis - Hagudi kant, Röa
2010 Ülle Rüüson - ülevallaline
2009 Armar Paidla - Rapla kant, Uusküla
2008 Andra Liibek - Hagudi kant, Hagudi
2007 Rita Peussa - Rapla kant, Valtu
2006 Alar Mutli - Kodila kant, Tõrma

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI