6.03.20

Noortetoetused Rapla vallas

Noortele suunatud või noorte poolt kirjutatud projektitoetused

Taotlemise tähtajad neli korda aastas:
15. märts; 15. juuni; 15. september; 15. detsember

Taotleda saavad:
mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Toetamise kriteeriumid 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab"

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI