7.03.19

Noortetoetused Rapla vallas

Noortele suunatud või noorte poolt kirjutatud projektitoetused

Taotlemise tähtajad neli korda aastas:
15. märts; 15. juuni; 15. september; 15. detsember

Taotleda saavad:
mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Toetamise kriteeriumid 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI