29.11.19

Rapla Valla Noortevolikogu

Rapla Valla Noortevolikogusse kuuluvad:

Karl Pärtel Aasrand
Rasmus Arro
Frances Fuchs
Liis Juganson
Dominika Pankova
Harriet Piirimets
Ilona Saar
Juliie-Liisa Sillaste
Raido Sukles
Kristin Taru
Kristjan Volmer

 

Mis on noortevolikogu?
Noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev linna- ja vallavalitsuse ning volikogude juures noorte osaluskogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks organiks noori puudutavatel teemadel.

Eesmärk:
Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Mida annab noortevolikogu kogemus noorele?
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitseb valla elanike, eeskätte noorte õigusi ja huve. Annab noorele võimalusi osaleda ning ka aktiivsemalt kaasa rääkida ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu liikmed omavad võrdseid võimalusi täiskasvanutega ning on võimalus tutvuda demokraatia põhimõtetega. Samuti tagab see noortele hea kogemuse, julguse, esinemisoskuse, hea meeskonnatöö ja ka juhtimisoskuse, mis tuleb elus kasuks.

 

Rapla Valla Noortevolikogu tegutsemise alused leiad siit.

 

Rapla Valla Noortevolikogu kutsus õpilasesindused mõttevahetusele

30.10.2019 toimunud mõttevahetustest tekkisid järgmised ideed:
• Filmiõhtud / vabaõhukino
• Rapla valla koolide ühine jõuluball
• Õpilasvõi klassivahetus valla koolide vahel
• Ühised moešõud, playback, stiilinädalad
• Loomevõistlused (kirjandid, luuletused, laulmine, näidendid jne)
• Öömatk
• Noorte suvepäevad
• Mälumängusari
• Fotojaht (uudses võtmes)
• Foorumteater
• Vabatahtlik osalemine eakate ja erivajadustega inimeste vabaajaveetmisel
• Lasteaia lendude kokkutulekud
• Noorteleht
• Vimkaga spordisari

 

Osades töögruppides tulid ideed mis on mõnes Rapla valla koolis juba käimas. Siinkohal märgin ära teema ja mis sellele juba kusagil olemas on

• Keele või kultuuripäevad – Vesiroosi koolis on keelepäevad
• Filmide tegemine – filmifestival KAADER
• Heategevusüritus või laat – laatasi ja kohvikupäevasid on Rapla valla erinevates piirkondades palju.
• Laager – juba 5 aastat on Raplamaa noortekeskused korraldanud Noorte Ühislaagrit
• Erinevad töötoad – noortetubades on palju erinevaid töötube
• Disko – MADhouse korraldab ka laste diskosid
• Ühised koristuspäevad – Teeme ära talgud

Noortevolikogu analüüsis töölehti ja ideid ja noppis nii mõnegi hea idee välja mida võiks kindlasti ellu viia.

 

Uudised noortevolikogu tegemistest

Rapla Valla Noortevolikogu üleskutse 14.11.2019

Rapla Valla Noortevolikogu kutsus õpilasesindused mõttevahetusele 14.11.2019


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI