Maa-ameti planeeringute kaart   Üldplaneeringu koostamine

Toimetaja: CERLY-MARKO JÄRVELA

RUUMILISE PLANEERIMISE UUDISED

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla...

Kõrtsu, Atla

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Atla...

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas...

Vanakubja tee 22, Väljataguse

Rapla vallale laekus 02.12.2020 ettepanek algatada detailplaneering Väljataguse külas...

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee...

Kuusiku tee 11 detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise arvamuskorje

Rapla Vallavolikogu 25. augusti 2005 otsusega nr 55 kehtestati Rapla linnas asuva Kuusiku tee...

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala...

Nelgi ja Niidu elamuala detailplaneering

Rapla Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 23 algatati Rapla linnas Nelgi ja Niidu elamuala...

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud...

Rapla muusikakool

Rapla vald kavandab uut muusikakooli hoonet. 1971. aastal Rapla Laste Muusikakoolina asutatud...

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek...

Ratsakooli, Väljataguse

Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377) on tehtud ettepanek...

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt...

Tallinna maantee eskiis

Tallinna maantee piirkonda Rapla linnas ja Uuskülas on koostatud hulgaliselt...