REKLAAM

 

Reklaamiseaduse mõistes reklaami paigaldamiseks Rapla valla territooriumil esitada reklaami paigaldamise taotlus koos reklaami kavandi, maaomaniku nõusoleku ning kitsenduste olemasolul kitsendust põhjustava objekti omaniku nõusolekuga Rapla valla üldmeilile rapla@rapla.ee.

 

Reklaamina ei käsitata majandus- või kutsetegevuse koha tähistust koos seonduva informatsiooniga, märgistust kauba müügipakendil, sponsorteates avaldatud spondeerija nime ja kaubamärki ning teisi erandeid vastavalt reklaamiseadusele.

 

 Reklaamiseadus

Rapla valla reklaamieeskiri

 Taotlus reklaami paigaldamiseks (.doc)

 Reklaami taotluse vorm

 

► Väljastatud reklaamiload