7.03.19

Sotsiaal ja tervishoid

 

Ametnike kontaktid

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee.

Avalduste ja taotluste näidisvormid leiate siit.

 

Projekt puuetega inimeste kodukohanduseks 

Rapla Vallavalitsus võtab alates 25. veebruarist kuni 15. juulini vastu taotlusi puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimeste elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendades nende iseseisvat toimetulekut.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese eluruumi kohandamist järgmiste toimingute teostamiseks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
2) hügieenitoimingute parandamiseks, sealhulgas vanni asendamine dušinurgaga;
3) köögitoimingute parandamiseks, sealhulgas töötasapindade kohandamine vajadustele.

Lisainfot projekti ja taotlemise tingimuste kohta saab piirkondliku sotsiaaltööspetsialisti käest. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord on avaldatud kodulehe alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".

Toetuse taotluse vormi puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks saate alla laadida kodulehe alajaotusest "Blanketid".

 

 

Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine Rapla vallas


Sotsiaaltransporditeenuse eesmärgiks on võimaldada isikutele, kes tervise probleemide tõttu vajavad abi liikumisel avalike teenuste saamiseks valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puuetega inimestele ja pensionäridele juhuveona vallale kuuluvate sõidukitega. Teenust osutatakse tööpäevadel kella 7.00-17.00 ning teenus ei sisalda saatjat või isikliku abistajat.

Valla pensionärid saavad sotsiaaltransporditeenust tellida vallasisesteks sõitudeks nt eri- või perearsti külastamiseks, toidu või esmatarbekaupade ostmiseks. Esmajärjekorras täidetakse meditsiiniasutuste külastamisega seotud tellimused ning seejärel ülejäänud.
Teenuse saamiseks on vajalik vallavalitsusele avalduse esitamine, kus on kirjas teenuse vajaduse põhjendus koos kuupäeva ja kellaajaga, lähte- ja sihtkoht või marsruut. Avaldus tuleb esitada vähemalt üks nädal enne teenuse vajadust, et tagada võimalusel teenus. Avalduse võib saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee või helistada sotsiaaltööspetsialisti telefonile 5329 2701.
Invabussi saab tellida juhul, kui isikul on nägemis-, liikumis- või psüühikahäire raske või sügav puue, mis takistab sõiduauto kasutamist. Invabussi tellimust täidab Rapla Hooldekeskus. Bussi saab tellida e-posti aadressil rhkmajandus@gmail.com või tel 518 7427. Lisainfot saab Rapla Hooldekeskuse kodulehelt www.rhkeskus.ee.
Teenuse eest tasumine toimub hinnakirja alusel teenusele järgneval kuul. Teenuse kasutaja tasub sõidetud kilomeetrite ning seisutunni eest. Kilomeetri hind sõltub läbitavast vahemaast: ühel suunal sõit ja edasi-tagasi sõit on erinevate hindadega.

Seisutunni hinda ümardatakse pool- ja täistunniks. Kui sotsiaaltransporditeenust kasutavad samaaegselt mitu isikut, siis jagatakse läbitud kilomeetrid ja seisuaeg kõigi sõitjate vahel.

Puudega isikul on 500 kilomeetrit kalendriaastas sotsiaaltransporditeenust tasuta, olenemata sõidu sihtkohast. Seisutunni eest tuleb tasuda.

Teenuse hind invabussiga ühel suunal on 0,7 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,4 eurot kilomeeter.

Teenuse hind sõiduautoga ühel suunal on 0,5 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,3 eurot kilomeeter.

Seisutund maksab 7 eurot. 

Hea teada

plakat

plakat

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee