16.05.20

 

Sotsiaal ja tervishoid

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Raikküla piirkonnas


Ametnike kontaktid

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.

Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee.

Avalduste ja taotluste näidisvormid leiate siit.

 

Projekt puuetega inimeste kodukohanduseks 

 

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames. 

 

 

Rapla Vallavalitsus võtab alates 25. veebruarist kuni 15. juulini vastu taotlusi puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimeste elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendades nende iseseisvat toimetulekut.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese eluruumi kohandamist järgmiste toimingute teostamiseks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
2) hügieenitoimingute parandamiseks, sealhulgas vanni asendamine dušinurgaga;
3) köögitoimingute parandamiseks, sealhulgas töötasapindade kohandamine vajadustele.

Lisainfot projekti ja taotlemise tingimuste kohta saab piirkondliku sotsiaaltööspetsialisti käest. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord on avaldatud kodulehe alajaotuses "Eeskirjad ja korrad".

Toetuse taotluse vormi puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks saate alla laadida kodulehe alajaotusest "Blanketid".

 

 

Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine Rapla vallas


Sotsiaaltransporditeenus on suunatud isikutele, kes tervise probleemide tõttu vajavad abi liikumisel väljaspool kodu.

Sotsiaaltransport on mõeldud eelkõige avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ning elukondlike vajaduste rahuldamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse puuetega inimestele ja pensionäridele juhuveona vallale kuuluvate sõidukitega. Teenust osutatakse tööpäevadel kella 7.00-17.00. Teenus ei sisalda saatjat või isikliku abistajat.

Valla pensionärid saavad sotsiaaltransporditeenust tellida vallasisesteks sõitudeks eri- või perearsti külastamiseks, ravimite, toidu- või esmatarbekaupade ostmiseks. Esmajärjekorras täidetakse meditsiiniasutuste külastamisega seotud tellimused.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks on vajalik esitada vallavalitsusele avaldus, kus on kirjeldatud teenuse vajaduse põhjendus, sõidu kuupäev ja kellaaeg, lähte- ja sihtkoht või marsruut. Avaldus tuleb esitada aegsasti, vähemalt üks nädal enne teenuse vajadust. Avalduse võib saata e-posti aadressile rapla@rapla.ee või helistada telefonile 5329 2701.


Invabussi saab tellida juhul, kui isikul on nägemis-, liikumis- või psüühikahäirest tulenev raske või sügav puue, mis takistab sõiduauto kasutamist. Invabussi tellimust täidab Rapla Hooldekeskus. Bussi saab tellida e-posti aadressil rhk.majandus@gmail.com või telefonil 518 7427. Lisainfot saab Rapla Hooldekeskuse kodulehelt www.rhkeskus.ee.

Teenuse eest tasumine toimub hinnakirja alusel, vastav arve  kuuluv tasumisele teenusele järgneval kuul. Teenuse kasutaja tasub sõidetud kilomeetrite eest. Kilomeetri hind sõltub läbitavast vahemaast: ühel suunal sõit ja edasi-tagasi sõit on erinevate hindadega.

Kui sotsiaaltransporditeenust kasutavad samaaegselt mitu isikut, siis jagatakse läbitud kilomeetrid kõigi sõitjate vahel.

Raske või sügava puudega isikul on 500 kilomeetrit kalendriaastas sotsiaaltransporditeenust tasuta, olenemata sõidu sihtkohast.

Teenuse hind invabussiga ühel suunal on 0,7 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,4 eurot kilomeeter.

Teenuse hind sõiduautoga ühel suunal on 0,5 eurot kilomeeter ja edasi-tagasi sõidul 0,3 eurot kilomeeter.

Soodustingimustel parkimiseks palume sõidule kaasa võtta Puudega inimese sõiduki parkimiskaart, kui isikul on see olemas. Parkimiskaardi saamise tingimuste kohta küsige vallast teavet telefonil 5562 3828 või 5866 8695.

Hea teada

logoAbistava matuseinfo ja teenusepakkujad Rapla vallas leiate SIIT

 

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Loe täpsemalt siit.

 

 

naiste tugikeskus

 

 

plakat

MEDI Häirenuputeenus

Medi häirenuputeenuse toimimise põhimõte on lihtsalt arusaadav - kui juhtub õnnetus või terviserike, saate nupuvajutusega kutsuda abi.

Abi pakuvad teile teie lähedased ja saate soovil kutsuda endale appi ka kiirabi, päästeameti või politsei.

Häirenuputeenus pakub kindlustunnet nii teile kui ka teie kõigile lähedastele – abi on alati ühe nupuvajutuse kaugusel!

MEDI nõuandeliin: +372 661 8181 | e-post: info@medi.ee;  www.medi.ee