6.03.20

Rapla valla sporditoetused

 

Spordi projektitoetused

Spordiharrastusele projektipõhise toetuse määramise kriteeriumid

Projektitoetuste taotlemise tähtajad neli korda aastas:
15. märts; 15. juuni; 15. september; 15. detsember

Projekte oodatakse: rapla@rapla.ee

Toetatakse projekte:
• mis on suunatud rahvaspordi arengule,
• arendavad noorte sporditegevust,
• mis toimuvad valla territooriumil,
• toovad tuntust Rapla vallale
• mis on suunatud Rapla valla elanikele.
 

Taotluse ja aruande vormid saab alla laadida lehe "Blanketid" alajaotusest "Rapla vald toetab".

 

Spordiorganisatsioonidele ja -ühendustele tegevustoetuse eraldamine


Tegevustoetuse eraldamise kord

 

Spordiõppe toetuse taotlemine

Taotlemise tähtaeg: 31. august, täiendav õpilaste nimekiri 10.oktoobriks. 

Toetust saavad: 
Rapla valla lastele ja noortele spordiõpet korraldavad spordiorganisatsioonid.

Mittetulunduslikule sektorile spordiõppe toetamiseks eraldatavate vahendite jaotamise kriteeriumid

Aruanne: 
majandusaasta aruanne *Rapla valla poolt eraldatav toetus lahti kirjutada!

      

Tegevustoetuse taotlemine

Taotlemise tähtaeg: 31. august

Spordi tegevustoetuse kriteeriumid
 

 

Esindusvõistkonna toetus

Taotlemise tähtaeg: 1.oktoober

Esindusvõistkonna kriteeriumid

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood ja kontaktandmed);
2) andmed harrastatava spordiala ja spordiala liitu või -föderatsiooni kuulumise kohta;
3) hoone, ruumi või rajatise aadress, kus toimub taotleja regulaarne sporditegevus;
4) kui taotleja regulaarne tegevus ei toimu hoones või rajatises, esitab taotleja andmed regulaarse sporditegevuse asukoha kohta (kohanimi, terviserada vms objekti nimi);
5) andmed treenerite kohta, sh nende kvalifikatsiooni kohta;6) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal ning eelmise kalendriaasta saavutuste ülevaade;
7) harrastajate, treeningrühmade ja/või võistkondade arv koos spordiala näitamisega;
8) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve (peab sisaldama andmeid ka omafinantseeringu ja teiste toetuste kohta);
9) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.

Kalendriaastal valla eelarvest määratud toetus Rapla valla esindusvõistkonnale. Esindusvõistkonna nimetab üheks kalendriaastaks Rapla Vallavolikogu.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI