2.09.19

 

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (02.09.2019)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Krista Kõiv perioodiks 02.09.2019-19.06.2020) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI