« Tagasi

19. detsembri vallavolikogu istungil

Otsustati koormata hoonestusõigusega MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus kasuks Rapla vallale kuuluv Mäepere jäätmejaama kinnistu.

Algatati Rapla linnas Liiva tn 2 detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab Liiva tn 2 maaüksust, mis piirneb Kuusiku tee, Nurme tänava, Liiva tänava, Liiva tn 4a ja Nurme tn 4 maaüksustega.

Nõustuti Vahi OÜle kaevandamisloa andmisega Reinu III lubjakivikarjääris kaevandamiseks.

Muudeti Rapla valla kaasava eelarve menetlemise korda: endale meelepärase idee poolt saab hääletada elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses või teenuskeskustes.

Viidi läbi Rapla valla 2020. a eelarve I lugemine.

Muudeti Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks Agur Asperki.