« Tagasi

26. septembri vallavolikogu istungil

Tunnistati kehtetuks Kaiu Vallavolikogu määrus „Kaiu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine", kuna kogu Rapla valla territooriumil on üks teeninduspiirkond.

Kehtestati Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord.

Otsustati tagada projekti "Rapla valla tänavavalgustuse renoveerimine II etapp" omafinantseering kuni 600 000 euro ulatuses.

Muudeti Rapla Vallavalitsuse (asutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseissu.

Muudeti Rapla Vallavalitsuse palgajuhendit.

Muudeti volikogu revisjonikomisjoni koosseisu: Kristjan Alleri asemel on komisjoni liige nüüd Kuuno Ahlberg.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjon järgmises koosseisus: esimees: Andrus Tamm, aseesimees: Margus Tamberg, liikmed: Kuuno Ahlberg, Margus Jaanson, Anne Kalf, Kalev Kiviste, Rene Kokk, Marko Ligi, Hans Liibek, Tarmo Lukk, Ain Mihkelson, Alar Mutli, Ants Raismaa, Erika Reinumägi, Andrus Saare, Väino Sassi, Jane Schelejev, Kalle Toomet, Ain Täpsi, Hannes Vald.

Kinnitati Rapla Vallavolikogu majanduskomisjon järgmises koosseisus: esimees:  Hans Liibek, aseesimees: Ain Täpsi, liikmed: Raul Aalde, Kuuno Ahlberg, Margus Jaanson, Ülle Kiviste, Rene Kokk, Marko Ligi, Tarmo Lukk, Uno Markson, Maris Rudnevs, Mare Soosalu, Erti Suurtalu, Urmas Tammemäe, Erlend Tammenurm, Kalle Toomet, Villu Vasar.

Otsustati nimetada vajadusel Rapla Vallavolikogu esindajateks Rapla Vallavalitsuse või vallavanema moodustatavates ajutistes ja alatistes komisjonides ning nõukogudes ja töörühmades volikogu sama tegevusvaldkonna komisjoni esimees. Kui vallavalitsus või vallavanem peavad vajalikuks volikogu esindaja kaasamist tööorganisse küsimustes, mis ei ole ühegi volikogu alatise või ajutise komisjoni tegevusvaldkonnaks, esindab volikogu Tarmo Lukk.

26. septembri vallavolikogu istungil osales esmakordselt uue liikmena Taivo Roomann. Urmas Tammemäe Valimisliidust Ühinenud Kogukond on esitanud avalduse oma volikogu liikme volituste peatamiseks.  Tema asendusliikmeks nõustus asuma Taivo Roomann. Jõudu ja tarkust valla elu edendamisel!