« Tagasi

29. jaanuari vallavalitsuse istungil

Anti projekteerimistingimused Vaopere külas Laane kinnistule üksikelamu laiendusprojekti koostamiseks.

Määrati Uuskülas asuva liikluspinna nimeks Päikese tänav. Tegemist on 2017. aastal kehtestatud Uuskülas Sügise ja Suve tänavate elamuala detailplaneeringuga, kus moodustati osadele elamukruntidele juurdepääsuks uus transpordimaa katastriüksus, mille ääres paiknevatele elamukruntidele lähiaadresside määramiseks on vaja moodustada uus liikluspind.

Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta oma kinnistut või kelle kinnistule ei võimalda teeolud prügiautol ligi pääseda.

Kehtestati Rapla valla koolieelsete lasteasutuste, munitsipaalüldhariduskoolide ja huvikoolide 2018. a tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Määrati sügava puudega isikule hooldaja ning hooldajale toetus.

Kooskõlastati uute ametnike leidmiseks korraldatavate konkursside kuulutused. haridusspetsialist, noorsootööspetsialist, spordi- ja tervisedenduse spetsialist, lastekaitsespetsialist, sotsiaaltööspetsialist (kokku 1,5 ametikohta Raikkülas ja Raplas), planeeringu- ja arendusspetsialist, hankespetsialist, järelevalvespetsialist.

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Seli külas, Seli-Alatare maaüksusel  asuv korteriomand (eluruum nr 2, üldpinnaga 40,2 m²) alghinnaga 7 500 eurot.