« Tagasi

Aasta viimase vallavolikogu istungi päevakord sai paika

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019, algusega kell 17.00 Rapla vallamaja saalis.


PÄEVAKORD:
1. Kinnistu koormamine hoonestusõigusega /Mäepere jäätmejaam/ 
2. Detailplaneeringu algatamine/Liiva 2, Rapla/
3. Arvamus kaevandamisloa andmiseks Reinu III lubjakivikarjäärile 
4. Rapla Vallavolikogu 29. novembri 2018. a määruse nr 46 "Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel" muutmine 
5. Rapla valla 2020. a eelarve I lugemine
6. Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
INFORMATSIOON
• Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.