« Tagasi

Eesti Roheliste Liikumise videokonkurss noortele

MTÜ-l Eesti Roheline Liikumine on käimas videokonkurss
noortele, kuhu oodatakse lühivideosid, mis pakuvad lahendusi
keskkonnateemaliste probleemide kitsaskohtadele avalikel üritustel. Osaleda
saavad kõik kuni 30-aastased noored nii üksi kui meeskonnana.

 

Avalik üritus - igasugune avalikus sise- või väliruumis toimuv kõigile
soovijatele avatud üritus: kooli jõulupidu, kadri-ja mardipäeva
ettevõtmised, uue aasta vastuvõtmine Raekoja platsil, kontsert, etendus,
festival, laat, spordivõistlus, tantsupidu, näitus vms.

Mida videote sisult oodatakse? Selgituseks koostati nimekiri, kus on kirjas erinevad teemakohased ideed - valida võib nende
seast arendades ise mõnda oma nägemuse kohaselt või mõelda välja täiesti
uus teema. Lisaks reaalsest elust filmitud kaadritele on oodatud ka
animatsioonid või lavastatud filmid. Peamine on video sisu haakumine
keskkonna ja avalike üritustega.

Video pikkuseks on kuni 5 minutit. Loodetavasti on see jõukohane kõigile
vanuseastmetele.

Õigele konkursile kohaselt on välja pandud erinevaid väärikaid auhindu: pääsmed
Viljandi pärimusmuusika festivalile ning Positivus festivalile Lätis
(võitja+sõber). Lisaks erinevad loosiauhinnad. Lõpptulemusena on võitjad
kõik.

Pakutava teema lahendamine annab võimaluse koolide ainekavades olevate
keskkonda säästvate teemade käsitlemiseks, õpilaste tähelepanu juhtimiseks
selle valdkonna kitsaskohtadele ja ka oma oskuste realiseerimiseks.

Küsimuste tekkimisel võtke julgesti ühendust!

Videosid oodatakse 14. maini 2018.

Täpsemat infot leiate ja konkursi reeglitega saate tutvuda Eesti Rohelise
Liikumise
<http://roheline.ee/projektid/keskkonnasobralikud-avalikud-uritused/videokonkurss/>
koduleheküljel.


Tagasisidet ootama jäädes

Anna Trei
Eesti Roheline Liikumine
kommunikatsioonijuht
anna@roheline.ee