« Tagasi

Hange lapsehoiuteenuse osutamiseks

Rapla Vallavalitsus on kuulutanud välja hanke Rapla linnas sõimeealistele lastele, vanuses 1,5-kuni 3 aastat, lapsehoiuteenuse osutamiseks.

Perioodiks 1.09.2019 kuni 31.12.2019 hangitakse 20 kohta, millest 15 koha tasumise garanteerib igakuiselt vallavalitsus. Ülejäänud kohtade eest tasutakse tegeliku täitumise järgi igakuiselt.


Alates 1.01.2020 kuni 30.06.2022 hangitakse 35 kohta, millest 15 koha tasumise garanteerib igakuiselt vallavalitsus. Ülejäänud kohtade eest tasutakse tegeliku täitumise järgi igakuiselt.

Hange on avaldatud riigihangete registris (Viitenumber 208439).

Pakkumusi ootame 24.05.2019 kella 10.00.