« Tagasi

Härgla lubjakivikarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu toimumise aeg on muutunud

Tulles vastu Härgla piirkonna elanike soovile, on avaliku arutelu aega nihutatud  hilisemaks: kella 18.00.

Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek või Rapla valla kodulehel.

KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 12. veebruar 2020 kuni 1. märts 2020.

KMH programmi avalik arutelu toimub 3. märtsil 2020 kell 18.00 Juuru rahvamajas (Tallinna mnt 27, Juuru alevik, Rapla vald).