Hariduse-, spordi-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ametnikud koolitusel

Neljapäeval, 5. detsembril,  kella 10.30 - 18.00 viibivad hariduse-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalosakonna ametnikud koolitusel.

Sellel ajal ei toimu nimetatud valdkondades kodanike vastuvõttu.

Avaldused ja dokumendid võtab vajadusel vastu kantselei.