Hea valla elanik ja kaasamõtleja!

Rapla Vallavolikogu on algatanud 27. veebruaril 2020 otsusega nr 13 Rapla valla arengukava uuendamise. Uuendamisele kuuluvad arengukava lisad 1–4, millele ootame teie ettepanekuid. Nii praegu kehtiva arengukava dokumendid kui ka uuendatava dokumendi eelnõu on kättesaadavad siin.
 
Muudatusettepanekud palume esitada hiljemalt 25. mail 2020 e­-postiga aadressil rapla@rapla.ee kujul:
- muudatusettepaneku esitaja (nimi, kontaktid);
- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
- hetkel kehtiv tekst;
- välja pakutav muudetud tekst.

Lisaks võimalusele teha ettepanekuid dokumenti kirjalikult, toimub „Rapla valla arengukava 2018–
2025" avalik arutelu 27. mail 2020 kell 17 Rapla Kultuurikeskuse saalis, Tallinna mnt 17a, Rapla. Avalikul arutelul järgime kõiki hetkel kehtivaid COVID 19 levikust tulenevaid turvalisuse nõudeid. Võimalike muudatuste kohta, seoses eriolukorraga, avaldame info valla kodulehel.

Arutelul saab teha ettepanekuid  täiendavateks parandusteks. Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi vallavalitsuses ja volikogu komisjonides ning vastavalt nende ettepanekutele viiakse muudatused ka lõppdokumenti sisse.

Ootame teid arvamust avaldama ja kaasa rääkima!

Heiti vahtra
arendusjuht