Eesti Rahvuskultuuri Fondi 2020.a. stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi 2020. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks. Stipendiume ja toetusi 2020. aastaks jagatakse 137-st Sihtasutuse juurde loodud nimelisest allfondist: http://www.erkf.ee/taotlejale/allfondid-sellel-jagamisel

Mõned allfondide lingid, mis toetavad õpinguid ja huviharidust.

Augustin ja Niina Saare fond  - toetab vähekindlustatud andekaid noori  Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett.

Lastekaitse Liidu fond - toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. 

Round Table Eesti fond - toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.

Tiina Liiviku fond - toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.

Tiina Tammani fond - eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. 

Arno Tali fond - eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond - toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.

Luckhardt-Noraku fond - toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.

Kellukese fond - toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.

Eino Tambergi fond -  toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.

Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale

Taotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt post@erkf.ee, posti teel ja Sihtasutuse kontoris aadressil:
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Ants Lauteri 7-13 (II korrus)
10145 Tallinn
Info telefonil 6013428