Kokkuvõte 25. novembri volikogu istungist

Pildil: Rapla vallavanemaks valiti Gert Villard.

Rapla Vallavolikogu 25. novembri istung peeti Rapla Kultuurikeskuses.

Istungi alguses hääletati päevakorrast välja punktid esindajate määramiseks koolide hoolekogudesse ja SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond nõukogusse, lisatasu ja täiendavate hüvitiste määramiseks Kaiu koordinaatori asendajale ning tulemustasu määramiseks vallavanemale ja valitsuse liikmetele. Päevakord kinnitati neljapunktilisena.

Otsustati moodustada seitse volikogu alalist komisjoni: eelarve- ja arengukomisjon, hariduskomisjon,  kogukonnakomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, majandus- ja keskkonnakomisjon, revisjonikomisjon ning sotsiaal- ja tervisekomisjon.

Salajaste hääletuste tulemusena valiti komisjonidele esimehed ja aseesimehed:
• eelarve- ja arengukomisjon: esimees Ain Täpsi, aseesimees Andrus Tamm;
• hariduskomisjon: esimees Jane Schelejev, aseesimees Erti Suurtalu;
• kogukonnakomisjon: esimees Anne Kalf, aseesimees Hannes Vald;
• kultuuri- ja spordikomisjon: esimees Ilvi Pere, aseesimees Valter Uusberg;
• majandus- ja keskkonnakomisjon: esimees Margus Jaanson, aseesimees Kristjan Aller;
• revisjonikomisjon esimees Alar Mutli, aseesimees Kuuno Ahlberg;
• sotsiaal- ja tervisekomisjon esimees Inna Tamm, aseesimees Meelis Mägi.

Määrati vallavanema töötasuks 3500 eurot kuus ja otsustati maksta vallavanemale igakuiselt isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitist kuni 335 eurot.

Salajase hääletamise tulemusena valiti 14 poolthäälega vallavanemaks Gert Villard.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 2. detsembril kell 17.

Palju jõudu ja tarkust valla elu edendamisel vallavanemale ja komisjonide juhtidele.