Juuru Eduard Vilde kooli ehitustööd on alanud

Juuru lapsed on juba üle aasta pidanud õppima vana hoone kitsastes tingimustes ning oodanud uute ruumide valmimist. 16. oktoobril peetigi esimene ehituskoosolek ning ehitustööd said alata.
Juuru Eduard Vilde Kool on enam kui saja-aastase ajaloo ja traditsioonidega piirkonnale väga oluline haridus- ja kultuurikeskus, mis kodulähedase koolina tagab ka maalastele võimaluse põhihariduse omandamiseks.

Juuru Eduard Vilde Kooli kasutuses oleva hoone vanem osa on valminud 1914. aastal. 1983 aastal, kui õpilaste arv küündis 400-ni valmis hoone uuem osa. Tänapäevaks, kui kool on ümber korraldatud põhikooliks ning üldised demograafilised muutused on mõjutanud õpilaste arvu, on õppehoone praegu seal õppivale 100 lapsele liiga suur. Ruumikasutus on ebaefektiivne ning õppekeskkond ei vasta enam kaugeltki kaasaja nõuetele.

Kooli hoone rekonstrueerimise tulemusena optimeeritakse kooli pinnakasutus, lammutatakse uue osa kolmas ja neljas korrus, rekonstrueeritakse katus, fassaad, tehakse sisetööd ning uste- ja akende vahetus. Lisaks vahetatakse kooli spordisaali aknad.

Uues osas saab alustada õppetööga 1. septembril, vanas osas lõpetatakse tööd 2019. aasta oktoobris.

Töid teostavad MIVO EHITUS OÜ ja aktsiaselts Tesman. Tööde maksumus on 1 630 790, 61 eurot.

Ehitust rahastatakse struktuurifondi ERDF toetusel „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" meetme raames 698 526 euro ulatuses. Rakendusüksuseks on Sihtasutus „Innove".

pilt