Juuru kihelkonnapäevad on sellel aastal 12. - 14. juulini

Alates 1999. aastast tähistatakse iga kahe aasta järel  Juuru Mihkli koguduse ja selle õpetaja eestvedamisel Juuru kihelkonnapäevi. 2017.a. anti korraldamise teatepulk üle Kaiule,  millest tulenevalt toimuvad järgmised Juuru kihelkonnapäevad käesoleval aastal  12.-14. juulil Juurus – Kaius – Juurus.

2017. aasta omavalitsuse haldusreformi käigus liideti Kaiu vald koos kolme teise vallaga uueks Rapla vallaks. Tulenevalt sellest, tegi Kaiu osavallakogu ettepaneku kihelkonna külapäeva, mis 13. juulil Kaiu korraldada, eestvedamise delegeerida Kaiu Rahvamajale.

Head külade spordi- ja kultuurielu aktivistid, hea Juuru kihelkonna rahvas!
Ootan teie suurt abi ja aktiivset osalemist toimuvatel kihelkonnapäevadel. Oodatud on meie suurüritusele ka endised Juuru kihelkonna elanikud. Toetame oma küla nendel ettevõtmistel ja kindlasti ka teistel omaküla üritustel.

 

Kihelkonnapäevade ajakava:

12. juuli Öökontsert Juuru kirikus algusega kell 22.00, esineb ansambel Triskele. Öökontsertiga avatakse kihelkonnapäevad.

13. juuli külapäev Kaius, mille päevakava on:
Kell  11:00 - kogunemine Kaiu COOP ees
11:15 - külapäeva avamine Kaiu Põhikooli esisel väljakul
11:45 - ajaloo konverents koos näitusega Kaiu Rahvamajas (Kaiu ja Juuru Vallavalitsuste vanad ajalehed, raamatud jne)
12:00 - avatud Kaiu huvikooli ruumid, kus on võimalus näha 3D printimist, robootikat, digitikkimist, esinevad Kaiu muusikakooli lapsed, avatud on jõusaal ja saun
13:00  -  lastele etendus näitemängu Trumm esituses – Lugu sinisest siilist – lasteaia sisehoovis.
13:00  -  jahindustrofeed, Juuru rahvariiete esitlus, käsi- ja kunstitööde näitus Kaiu Põhikooli ruumides
13:30  - tutvume Kaiu ettevõtetega – ühistransport  : LT Suurfarm, Kaiu EKO, OÜ Näsin, Heivi Pajula OÜ, Balti Etikett, Reibal JRK
15:00  - ühine supisöömine
15:15  - parima küpsetise ja õlle valimine
15:30  - Sportlik tegevus – võistkondade suurus 6 liiget
Aladeks: võrkpall, laskmine, noolevise, saapavise täpsusele, tuletõrje- hargnemine käsipumbaga
18:30  - esinevad külade taidlejad – jaanitule platsil
20:00  - külapäeva tegemiste lõpetamine, autasustamine, tänamine, uue külapäeva korraldaja teatavaks tegemine
21:00  - õhtune simman - muusikalist külakosti pakuvad OMAD POISID

 

Uute külalippude pühitsemine.

Kaiu LT paneb võitnud külale välja eriauhinna.
Jätkame Karitsa külapäeval alguse saanud traditsiooniga st. parima koogi ja koduõlle  väljaselgitamisega. Täpsem reglement saadetakse kihelkonna külavanematele  ja kontaktisikutele.

Külade kultuuriprogrammi etteasted on  max 5-15 minutit (tants, laul, näitemäng jne).

Kihelkonna külade spordimängudest ja kultuuriprogrammi etteastetest osavõtuks palun registreeruda kirjalikult hiljemalt 26. juuniks e-posti aadressil: kaiu@raplakultuur.ee või helistada Aivo Sildvee´le telefonil 510 9491.

 

Lõpetuseks väike soovitus. Võimalusel tulla avamisele ja spordimängudel osalemisel oma küla stiilses riietuses või kasutada oma küla lippu, logot, plakatit jne. Nüüd on veel viimane aeg kujundada ja tellida oma külale lipp, mida on võimalus kasutada edaspidistel külaüritustel.

 

14. juuli üritused Juurus

Surnuaiapüha
laat
XIII Juuru Orelisuvi  lõppkontsert Juuru kirikus „Mu südames on pühapäev" Ott Indermitte (bariton), Liis-Helena Väljamäe (viiul) ja Hille Poroson (orel), kavas A.Karindi, H.Lepnurm, C.Kreek, A.Säebelmann

 

 

Aivo Sildvee
Kaiu Rahvamaja juhataja