« Tagasi

Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022 eelnõu avalik väljapanek

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg-le 1 ja §-le 42 on koostatud  Kohila ja Rapla valla jäätmekava aastateks 2018–2022. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument.

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist kuni 07. veebruarini  2018. Asjast huvitatud isikutel on kuni 07. veebruarini 2018 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info@harjukeskus.ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 08. veebruaril  2018 kell 17.00 Rapla Vallavalitsuses, Viljandi mnt 17, Rapla 79511.

Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.