Kokkuvõte 2017-2021 RAPLA VALLAVOLIKOGU koosseisu tööst

Rapla Vallavolikogu 2017-2021 koosseisu volitused algasid 20.10.2017 ja kestavad kuni uute valmisteni 17.10.2021.

 

Läbiviidud istungid

Esimene Rapla Vallavolikogu istung toimus 26. oktoobril 2017, kokku toimus tööperioodil 50 volikogu istungit. Volikogu võttis vastu 128 määrust ja 335 otsust.

Aasta

Toimunud
istungeid

Vastuvõetud
otsuseid

Vastuvõetud
määrusi

2017

  7

32

7

2018

11

99

55

2019

13

87

32

2020

11 sh 4 e-istungit

60

20

2021

 8 sh 4 e-istungit

57

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Valimisperioodil 2017-2021 juhtisid volikogu tööd Rene Kokk ja alates 13.05.2019 Margus Jaanson. R. Koka juhtimisel toimus 20 istungit ja M. Jaansoni juhtimisel 22 istungit. Volikogu aseesimees Tarmo Lukk juhatas volikogu istungit 8 korral, lisaks 2 korda osaliselt.

Vallavolikogu istungeid peeti Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis, Rapla Kultuurikeskuse suures saalis või kinosaalis üldjuhul iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 17.00. COVID-19 viirusest tingitud piirangute tõttu toimus 8 istungit veebikeskkonnas (MS Teams/Zoom). Volikogu väljasõiduistungid viidi läbi 2018. aastal Kuke Turismitalus, 2019. aastal Algallika Keskuses ja 2021. aastal Voore Puhkekeskuses.

Juunis 2021 toimus Rapla kinosaalis volikogu seminar teemal detsentraliseeritud valimismudelite kujundamisest ühinenud omavalitsustes.

 

Volikogu liikmed

Perioodil 2017-2021 oli Rapla Vallavolikogu 27-liikmeline.

Volikogu koosseisu töös osales valimisperioodi erinevatel aegadel kokku 35 volinikku.

Volikogu liikmete osavõtt volikogu istungitest 2017-2021:

 

Volikogu liige

Istungite
arv/osalemine

Osalemise
 %

1.

Kuuno Ahlberg 

24/23

96

2.

Kristjan Aller

31/23

74

3.

Agur Asperk

24/19

79

4.

Aare Heinvee

50/41

82

5.

Margus Jaanson

50/42

84

6.

Anne Kalf

50/43

86

7.

Ülle Kiviste

50/38  

76

8.

Rene Kokk

33/29

88

9.

Kaisa Kuusemets

48/45

94

10.

Sirje Laansoo

50/43

86

11.

Erika Reinumägi

45/44

98

12.

 Marko Ligi

23/21

91

13.

Tarmo Lukk

50/48

96

14.

 Alar Mutli

43/36

84

15.

  Anne-Ly Pedaja

50/41

82

16.

 Ilvi Pere

50/45

90

17.

 Ants Raismaa

50/42

84

18.

 Age Rebel

50/42

84

19.

 Màris Rudnevs 

50/39

78

20.

 Väino Sassi

50/44

88

21.

 Jane Schelejev

50/48

96

22.

 Erti Suurtalu

50/41

82

23.

 Margus Tamberg 

50/30

60

24.

 Andrus Tamm

50/45

90

25.

 Kalle Toomet

50/42

84

26.

 Ain Täpsi

50/34

68

27.

 Jüri Võigemast

2/2

100

28.

Kalle Kilter

44/39

88

29.

Kalle Kõiv                 

7/5

71

30.

Anne Leht

5/5

100

31.

Hans Liibek

48/42

88

32.

Piret Minn

2/2

100

33.

Taivo Roomann

18/14

78

34.

Marina Runno

26/18

69

35.

Urmas Tammemäe

27/24

89

 

17. oktoobril 2021 toimuvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideerivad volikogusse 24 eelmise koosseisu töös osalenut.

 

Volikogu komisjonid

Valimisperioodil 2017-2021 moodustati 6 Rapla Vallavolikogu alatist komisjoni: sotsiaal- ja tervisekomisjon; hariduskomisjon; kultuuri- ja spordikomisjon; majanduskomisjon; eelarve- ja arengukomisjon; revisjonikomisjon.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisu kuulus 16 liiget. Komisjoni esimehe Margus Jaansoni juhtimisel toimus 15 koosolekut  ning alates 13.05.2019 esimeheks valitud Alar Mutli juhtimisel toimus 13 koosolekut. Komisjoni aseesimees Ants Raismaa juhatas koosolekut ühel korral.

Hariduskomisjoni koosseisusu kuulus 18 liiget. Komisjoni esimehe Alar Mutli juhtimisel toimus 9 koosolekut ja alates 20.08.2018 valituks osutunud esimehe Jane Schelejevi juhtimisel toimus 34 koosolekut. Komisjoni aseesimees Ilvi Pere juhatas koosolekut ühel korral.

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisus oli 16 liiget. Komisjoni tööd korraldas esimees Väino Sassi, kelle juhtimisel toimus 35 koosolekut. Komisjoni aseesimees Maris Rudnevs juhatas koosolekut kolmel korral.

Majanduskomisjoni koosseisu kuulus 16 liiget. Komisjoni esimees Hans Liibek juhtis 38 koosolekut ja alates 22.06.2021 valiti komisjoni esimeheks Aare Heinvee, kelle juhtimisel toimus üks koosolek. Komisjoni aseesimees Ain Täpsi juhatas koosolekut kahel korral ning komisjoni liige Kalle Toomet ühel korral.

Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisus oli 19 liiget.  Komisjoni tööd korraldas esimees Andrus Tamm, kelle juhtimisel toimus 36 koosolekut, aseesimees Margus Tamberg juhatas koosolekut kolmel korral.

Revisjonikomisjoni koosseisus oli 4 liiget. Komisjoni tööd korraldasid esimees Kalle Toomet, kelle juhtimisel toimus 4 koosolekut ja alates 29.11.2018 komisjoni esimees Margus Tamberg, kelle juhtimisel toimus 3 koosolekut.

Rapla Vallavolikogu komisjonide koosolekud aastate lõikes:

Komisjon

2017

2018

2019

2020

2021

Kokku

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

1

10

11

10

7

39

Hariduskomisjon

2

12

11

11

8

44

Kultuuri- ja spordikomisjon

1

10

9

10

8

38

Majanduskomisjon

1

11

11

11

8

42

Eelarve- ja arengukomisjon

1

10

11

9

8

39

Revisjonikomisjon

-

4

1

1

1

7

Kõige lühem komisjoni koosolek kestis 25 minutit (19.11.2020 eelarve- ja arengukomisjon) ja kõige pikem 3 tundi (20.08.2018 majanduskomisjon).