« Tagasi

Koolijuhtide vahetus Kabala Lasteaed-Põhikoolis

Täna on viimane tööpäev Kabala Lasteaed-Põhikooli direktoril Margo Hussaril ja homsest, 1. juulist 2021, alustab Kabalas tööd uus Lasteaed-Põhikooli direktor Pille Lille.

Pille Lille on saanud väärtuslikke ja rikastavaid kogemusi kõigis haridusvaldkonna astmetes nii õppijana, õpetajana kui õpetajate nõustajana ja ka haridusvaldkonna arendustegevuste eestvedajana ja kannab endas väärtusi nagu usaldus, märkamine, muutustele avatus, õpihimu ja koostööoskus ning soovib neid väärtusi järgides panustada Kabala Lasteaed-Põhikooli arengusse. „Mul on sisemine motivatsioon panustada just väiksema kogukonna kooli ja lasteaia arendustegevustesse, sest minu meelest need on eriti väärtuslikud laste, noorte ja nendega tegelevate täiskasvanute isiksuste arengu toetamises loomulikul teel. Kogukonna organisatsioonis on võimalik varakult märgata, suunata, toetada ja julgustada iga kooli ja lasteaia õpilast ning meeskonna liiget", sõnas tulevane koolijuht.

Kooli juhtimise üleandmisel osalenud abivallavanem Jüri Morozov tunnustas senise direktori Margo Hussari panust kooli arengusse ja andis üle Rapla Vallavalitsuse poolsed tänusõnad ja meened.
„Margo on oma tööga hästi hakkama saanud. Täna toimivad haridusasutus ja kogukond ühtsema tervikuna" ütles Morozov. Uued väljakutsed haridusvaldkonnas ootavad Margo Hussarit Põlvamaal, kus ta asub juhtima Mooste Mõisakooli.

Täname Margo Hussarit panuse eest Rapla valla hariduselu rikastamisel ja soovime edu uute väljakutsete elluviimisel. 

Jõudu, tarkust ja meelekindlust Pille Lillele Kabala Lasteaed-Põhikooli juhtimisel.

 

Pildistas Tiia Sõber