« Tagasi

Lisavoor sotsiaaltööprojektide rahastamiseks

Rapla Vallavalitsus on välja kuulutanud lisavooru sotsiaalvaldkonna projektipõhise toetuse taotlemiseks.

Tähtajaga  20. november 2019 on avatud taotluste lisavoor projektitegevustele, mis peavad olema lõpetatud 31. detsembriks 2019.

Taotleda saavad:
- mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud;
- Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Taotlemise täpsemad tingimused ja taotluse vormi leiate valla kodulehelt rubriigist „Projektitoetused". Taotlusi ootame digitaalselt e-aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo:  Triinu Sõelsep, sotsiaaltöö peaspetsialist, telefon 53 426 030.