« Tagasi

Lumetõrje erateedel

Tuletame meelde, et lumetõrjet erateedel korraldab Rapla Vallavalitsus esitatud taotluste alusel. Taotlusi ootame hiljemalt jooksva aasta 20. oktoobriks. Varem esitatud taotlused kehtivad ja neid iga-aastaselt uuesti esitama ei pea. Taotluse vormi saate täita või alla laadida siit., alajaotuses maa, keskkond ja ehitus.

Erateel teostatakse lumetõrjet, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • Tee peab olema avatud liiklemiseks ja kantud teeregistrisse. Kõik teeregistrisse kantud teed on näha Maa-ameti kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maanteeamet. Erateede nägemiseks tuleb valida „Kohalik-, era- ja metsateede" teemakiht. Juhul kui teed ei ole teeregistris, tuleb avaldusele lisada asendiplaan tee täpse asukohaga.
  • Teekoridor peab olema vaba lumetõrjet segavatest objektidest vähemalt 4 meetri kõrguselt ja 2 m laiuselt teekatte servast.
  • Tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika takistusteta liikumist.

Rapla Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet õuealadel ja teedel, mille pikkuseks on vähem kui 50 m. Õueala piir on määratud Maa-ameti kaardil. Lumetõrjet ei tehta ka teedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri andmetel ei elata, või mille omanik või kasutaja on talihoolduse teostamise perioodil vabastatud olmejäätmete korraldatud jäätmeveost.