Milline võiks olla koduvald 20 aasta pärast?

Kuidas võiks olla kaitstud meie loodus- ja kultuuripärand? Kuhu kavandame elamuid ja kuhu tööstusalasid ning mil viisil saaksid kõik funktsioonid üksteist segamata paikneda? Kuskohast võtame killustikku raudteetaristu ehitamiseks ja mis kaevandustest pärast saab? Milliseid väärtusi oleme arengu nimel valmis ohvriks tooma ja millises ulatuses? Nendele ja paljudele teistele elulistele küsimustele otsib vastust koostatav Rapla valla üldplaneering.

Üldplaneering ruumilise keskkonna kujundajana on nagu liikluseeskiri Põhjamaade linnades või hea lastetuba kollektiivis: maailmarevolutsiooni aspektist ei juhtu midagi kui vastavad arusaamad kõrvade vahel puuduvad, kuid asjad sujuvad märksa ladusamalt kui olulistes küsimustes ollakse eelnevalt konsensusele jõutud ning kokkulepped peavad.

Üldplaneering on suunatud oluliste väärtuste kaitsele - et elutingimused säiliksid võimalikult head nii praegu kui ka tulevikus. Meil ei ole rahvastiku kasvuga seotud hädasid, mis tingivad asustuse laiendamise vajaduse, pigem saame keskenduda kvaliteedi parandamisele ning olemasoleva potentsiaali nutikamale rakendamisele.
Üldplaneering puudutab igaüht, keda rohkemal, keda vähemal määral. Üldplaneering on seda elujõulisem, mida laiemapõhjalist arusaama see esindab. Selleks, et üldplaneeringust saaks arengut mõistlikel radadel hoidev dokument, on möödapääsmatult vajalik kogukonna osalemine. Vallaametnikud koos palgatud ekspertidega võivad olla kuitahes nutikad, kuid nende teadmised kohalikest eripäradest on paratamatult piiratud ja käsitlus akadeemiline. Ennevanasti määras asjad isevalitseja, hiljem partei, kaasajal seevastu on tavaks igaühel mängureeglite kujundamisel osaleda ja üks võimalus selleks on teha ettepanekuid üldplaneeringule.

Üldplaneeringuga käsitletavatest teemadest annab ülevaate üldplaneeringu lähteseisukohtade dokument valla kodulehel. Samast on leitav ka üldplaneeringute võrdlus ning kaardirakendus, kus kehtivate üldplaneeringute olulisemad tingimused on peal.

Üldplaneeringu koostamises osalemiseks on mitmeid võimalusi. Ideid saab esitada vallakantselei e-posti aadressile rapla@rapla.ee, samuti foorumisse valla kodulehel.

Konkreetset asukohta puudutavaid mõtteid saab punktide või aladena märkida ideekorjekaardile. Kõiki esitatud ideid planeeringu koostamise jooksul analüüsitakse.

 

Vallavalitsus kutsub üles suviste tegemiste vahel ka ruumiloome küsimuste üle juurdlema!

 

valla kaart