« Tagasi

Muuseumisse vajatakse tegevjuhti

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid nõukogu kuulutab välja konkursi juhatuse liikme (tegevjuhi ülesannetes) ametikoha täitmiseks. Juhatuse liige valitakse ametisse viieks aastaks.

Juhatuse liikme ülesanneteks on:
sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide elluviimine,
sihtasutuse strateegiline juhtimine,
sihtasutuse majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine,
sihtasutuse esindamine.

Kandideerimise eelduseks on:
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus (ajalugu, arheoloogia, etnograafia, etnoloogia, kultuuriantropoloogia)
 • muuseumivaldkonna tundmine,
 • juhtimiskogemus,
 • juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest,
 • oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd,
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus,
 • väga hea eesti keele valdamine,
 • vähemalt ühe võõrkeele valdamine,
 • autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb rahvusvahelise koostöö kogemus.

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
 • motiveeritud avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
 • visioon Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid järgnevate aastate arengusuundadest.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Töökoht asub Juurus.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.09.2018. a e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil aili.normak@rapla.ee või Mahtra Talurahvamuuseumi aadressil: Muuseumi 1, Juuru alevik, 79401 Rapla maakond märgusõnaga "Juhatuse liikme konkurss".

Täiendav info telefonil 506 3873.

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid põhikiri.