« Tagasi

Nädala pärast ootame taotlusi elamuarenduse toetamiseks

Elamuarenduse piirkondade investeeringu toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. novembril 2019 kell 12.00!

Toetus on suunatud eluruumide rajamist toetava taristu arendamisele. Taotlustele antakse hinnang eelkõige rajatavate eluruumide alusel. Üks oluline nõue on, et toetuse raames rajatavaid eluruume on minimaalselt 8. Täpsemad nõuded toetavatele taristule on kirjas Rapla Vallavolikogu kehtestatud määruses Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord.

Samuti on põhimõtteks see, et taotleja viib tegevused ellu ning rahastamine toimub, kui saab veenduda, et lubatud investeeringud on ellu viidud.

Toetatavateks tegevusteks on:
• Ligipääsuteede rajamine (sõidu-, kõnni, ja kergteed);
• Tänavavalgustuse taristu rajamine;
• Kaugküttevõrgu või gaasivõrgu liitumisega seotud investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni) või mõne muu energiatõhusa kütteliigi väljaehitamisele;
• Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisega seonduvad investeeringud (sh taristu rajamine kuni hoonete liitumispunktideni)
• Investeeringud drenažeerimise ja pinnasevee ära juhtimisega seotud taristusse;
• Investeeringud side- ja nõrkvoolu taristusse.
• Investeeringud tugevvoolu taristusse ja liitumispunkti väljaehitamiseks.

Loe lähemalt, kuidas ja mille jaoks saab taotlust esitada, siit.

ERR käsitles teemat 1. oktoobri Aktuaalse Kaamera majandusuudistes