Õine alkoholimüük on peatatud 28. veebruarini

Vabariigi Valitsus otsustas 15. jaanuaril peatada riigis tervikuna avaliku korra tagamise huvides  alkohoolse joogi jaemüügi õigus müügikohas, kus on lubatud alkoholi jaemüük kohapeal tarbimiseks, ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00.

Piirangut ei kohaldata:
1) rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama
julgestuspiirangu alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli
väravaid asuvale müügikohale;
2) majutusteenuse osutamisel majutusettevõtte majutusruumis olevale minibaarile või
hommikusöögil.

Vabaiigi Valitsuse 15.01.2021 korraldus nr 10

Seletuskiri korraldusele