« Tagasi

Otsusta looduse heaks! Sorteeri pakendeid!

Aastas tekib ühe inimese kohta üle 300 kg olmejäätmeid, millest pea 60% moodustavad pakendijäätmed. Tihtipeale ei jõua need taaskasutusse lihtsalt seetõttu, et täpselt ei teata, kuidas neid õigesti sorteerida. Sorteerimiskunst ei ole aga kellelegi üle jõu käiv ning lisaks puhtale südametunnistusele ja säästetud loodusele, hoiad kokku ka oma raha  olmejäätmete veolt. Taaskasutusmärgid leiad pakenditelt ning oluline on, et taaskasutusse minevad pakendid oleksid alati puhtad ja kuivad.

Kuidas prügi sorteerida?
Liigiti kogutavad pakendijäätmed peavad olema puhtad. Ära visatavad pakendid ei tohiks ka pärast purunemist määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Selleks tuleks vajadusel pakend üle loputada. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimalusel pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid.

 

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

 

SEGAPAKEND KOLLANE KONTEINER käivad:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

KLAASPAKEND ROHELINE KONTEINER käivad:
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.

NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.

Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

PAPP JA PABER SININE KONTEINER  käivad:
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.

Paberi ja papi konteinerisse ei sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.

Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti.

Otsusta looduse heaks! Sorteeri pakendeid!

Kaiu piirkonnajuht Agnes Kurvits