Pakume tööd

Rapla Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid:
  • ehituse peaspetsialisti ametikoha täitmiseks koormusega 1,0
    • Ehituse peaspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Rapla vallas.
  • tehnilise sekretäri (lapsehoolduspuhkuse asendaja) töökoha täitmiseks (koormus 1,0)
    • Tehniline sekretär on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla teabehalduse korraldamine, osavallakogude koosolekute protokollimine ja tehniline teenindamine, asjaajamises elanike nõustamine ja juhendamine ning külaliste vastuvõtmise korraldamine.

Loe täpsemalt siit.