« Tagasi

Pakume tööd sotsiaaltöö peaspetsialistile

RAPLA VALLAVALITSUS

kuulutab välja avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Sotsiaaltöö peaspetsialist on tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaalteenuste arendamine, valdkonna tegevuste korraldamise koordineerimine  ning  koostöövõrgustiku loomine ja tegevuste koordineerimine tagamaks valla elanikele parem elukvaliteet ja toimetulek ühiskonnas (ametijuhend).

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
 • head eesti keele oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
 • andmekaitsenõuete tundmist;
 • oskust kasutada kontoritarkvara;
 • head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • valmisolekut töötada valla erinevates piirkondades (teenuskeskused).

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
 • valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, STAR, DHS Amphora);
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • kaasaegseid töövahendeid;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palun esita hiljemalt 9. augustil 2021 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee

Lisainfo: Jüri Morozov, telefon 5389 2441, e-post juri.morozov@rapla.ee.

Teised vabad töökohad Rapla vallas leitavad siit

Töötukassa tööpakkumised
CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee