« Tagasi

Pühapäeval saab Rapla koolimaja hoone 90 aastaseks

Aasta 1928 on Rapla haridusloos ja arengus erilise tähendusega.

90 aastat tagasi, 28. jaanuaril 1928 võttis komisjon ehitusettevõtjalt lõplikult vastu Rapla uue algkoolimaja. Uue koolihoone ehitamine ja valmimine oli tollaste edumeelsete Rapla ühiskonna- ja seltskonnategelaste suur kodanikualgatus ja saavutus. Ka Rapla ja selle ümbruskonna elanike abi koolimaja ehitamisel on tähelepanu- ja imetlusväärne. Korraldati näitusmüüke ja korjandusi, võeti lastevanematelt laenu ja tehti tasuta vabatahtlikku tööd, sest koolimaja ehitamisel oli pidev rahapuudus ja võlad.

1928. aastal kirjutati ajalehes Vaba Maa: „Rapla 6-klassilise algkooli majja kavatsetakse paigutada ka tulevane Rapla keskkool, kui sellest asja saab." Kui 1918. aastal räägiti Rapla keskkooli avamise vajadusest, siis 1928. aastal alustati selle unistuse teostamist. 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 10. aastapäeval oli Rapla vallamajas Rapla volikogu pidulik koosolek, kus pikema sõnavõtuga esines volikogu liige, koolmeister Julius Kruus, kes rõhutas, et Eesti Vabariigi arengus on haridus suurt osa etendanud ning tegi selle erilise tähtpäeva jäädvustamiseks ettepaneku alustada Rapla keskkooli asutamise tegevust.

Volikogu arutas Julius Kruusi ettepanekut ning jõuti ühisele otsusele, et „keskkool Rapla vallas on väga soovitav, sest Rapla vald on süda maa keskkohas. Kui aga juba keskkool on olemas, siis on õppejõudude abil väga hõlbus avada ka rahvaülikool."

10. märtsil arutati volikogus juba pikemalt Paldiski linnast Harjumaa keskkooli ületoomist Raplasse. Et sellele kavatsusele kiiremat ja kindlamalt käiku anda, valiti 7-liikmeline komisjon, kes alustas eeltööd ja läbirääkimisi naabervaldadega. Samal aastal, 23. märtsil arutati ka Harjumaa haridusnõukogus Harjumaa keskkooli asupaiga küsimust ja otsustati Raplas keskkool avada.

Aastaid pikisilmi oodatud oma koolimaja sisseõnnistamine toimus pühapäeval, 23. septembril 1928. Algas uus, väga oluline etapp Rapla haridusloos. Uue koolimaja valmimine võimaldas Rapla keskkooli asutamisega kindlamalt edasi  tegelda, mis osutus aga sama keeruliseks kui algkooli maja ehitamine. Kui 1935. aastal algkoolimajas Harjumaa Keskkool Raplas avati, kirjutati Päevalehes, et Raplast on saamas Harjumaa vaimne keskpunkt, kuhu on vaja ka kooli kõrgem aste – gümnaasium.

Seoses kooliraamatu koostamisega kogun 1928. aastal valminud koolimajaga seotud lugusid ja fotosid. Neilt, kes on õppinud või töötanud selles majas, palun mälestuskilde. Paljud 76. lennu vilistlased on need juba kirja pannud. Aitäh teile!

ANTS TAMMAR
kogumiku koostaja
ants.tammar@gmail.com
511 4665