« Tagasi

Rail Balticu eelprojektiga tutvumine

Head kodanikud!

Palun tutvuge Rail Balticu eelprojektiga. Valminud eelprojektis on määratud planeeringukoridor koos raudtee maavajadusega, lahendatud kõik ristumised olemasolevate teedega (määratud viaduktide liigid) ning ette nähtud müratõkete paiknemine ja suurulukite pääsud.

Eelprojektiga on võimalik tutvuda siin.
Klikates kõigil ristepunktidel (tähistatud värviliselt) avaneb uus aken, milles klikates omakorda lingil „Rohkem infot" ilmub lahend, mis antud ristumisega on projekteeritud.

Kogu eelprojekt täies mahus on leitav Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel siit.   
Meie valda puudutava materjali leiate Eelprojekti kataloogist 06.
Kataloogi sisu on jagatud teemade kaupa:
0-GEN/ -  üldosa;
1-RW/ -  raudtee;
2-RU/ - raudtee elekter ja signalisatsioon;
3-RD/ - teed ja maakasutus;
4-BR/ - sillad, viaduktid jms;
5-DR/ - maaparandus;
5-EL/ - elektrirajatised;
5-HV/ - kõrgepinge liinid;
5-TC/ - siderajatised;
6-EN/ - KSH leevendusmeetmed.

Palun vaadake üle välja töötatud projektlahendus ning tekkivate huvide/kokkupuutepunktide jms osas pöörduge järgmiste isikute poole:
Maaga seonduvad küsimused – Maa-ameti maakorralduse osakonna projektijuht Merje Krinal: 665 0753, merje.krinal@maaamet.ee.
https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kinnisvara-haldamine/rail-baltic
Rail Baltic Estonia OÜ, projektijuht Raido Kivikangur raido.kivikangur@rbe.ee.
Kõigis muudes küsimustes võite kirjutada Rapla Vallavalitsuse e-postile: rapla@rapla.ee, kus täpsustame Teiepoolsed küsimused/probleemid ja edastame need.

 

Heiti Vahtra
Rapla valla arendusnõunik