« Tagasi

RAPLA MAAKONNA TERVISE JA TURVALISUSE VALDKONNA TUNNUSTAMINE

MuudaRapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine
Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on
- märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;
-  ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
-  ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
- ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
- ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
- ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Auhinnad antakse välja  kolmes kategoorias:
- Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu
- Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja
- Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht
Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni 1 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee
10. oktoobriks 2019.a.
Tunnustustseremoonia toimub 7. novembril tervisedenduse konverentsil Rapla riigimaja suures saalis.
Info: Ülle Laasner, 5284090, ylle.laasner@raplamaa.ee