Rapla valla 2019. aasta õpetaja on Salle Nurmeta

5. oktoobril tähistatakse Eestis õpetajate päeva. Meie valla õpetajad olid 3. oktoobri õhtuks  kutsutud Rapla Kultuurikeskusesse tähistama Rapla valla õpetajate päeva. Kohalesaabunuid tervitasid vallavanem Meelis Mägi ja vallavolikogu esimees Margus Jaanson. Oma muusikaga rõõmustasid meid sellel aastal Hanna-Liina Võsa ja Olav Ehala ning päeva lõpetuseks ei puudunud ka pidupäevatort.

Pidulikul sündmusel anti üle tunnustus Rapla valla 2019. aasta õpetajale. Väärikaid nominente esitati sellel aastal kuus: Rapla Kesklinna Koolist Kadri Laup, Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumist Kristi Luik, Rapla Lasteaiast Kelluke Maire Järvalt, Kaiu Põhikoolist Marika Hõbemäe, Rapla Vesiroosi Koolist Marike Uusjärv ja Kabala Lasteaed-Põhikoolist Salle Nurmeta.

Rapla valla 2019. aasta õpetaja tiitli pälvis Kabala Lasteaia-Põhikooli inglise keele õpetaja, klassijuhataja ja karjäärikoordinaator Salle Nurmeta.

Õpetaja Sallet iseloomustatakse kui suurepärast inglise keele õpetajat, kes oskab keeleõpetuse teha põnevaks, kasutades  oma tundides erinevaid metoodikaid ja  õpilastele sobivaid õppematerjale. Tundides on oma koht digivahenditel: Kahoot, QR koodid, arvutiviktoriinid, Youtube.

Suurepäraseks näiteks on 2017.  aasta kevadel õpilastega läbi viidud rahvusvaheline eTwinningu projekt "Loovus ja karikatuurikunst", mida tunnustati kvaliteedimärgiga.
Teemade käsitlemisel ja sõnavara õppimisel arvestab õpetaja õpilaste huvide ja võimetega. Igal aastal toimub koolis võõrkeeltenädal ja 5. klass osaleb ingliskeelsete näidendite konkursil.

Salle on väga hea klassijuhataja, kellel jätkub aega käia oma õpilastega vaatamas uusi filme, korraldada igakevadist matka ja koostada oma õpilastele päevateemalisi Kuldvillaku mänge iga õppeviiendiku lõpuks.  Kooli ühisüritusteks on õpetaja Salle klassi õpilastel alati etteaste, mis on enamasti õpetaja Salle lavastatud.

Salle osaleb aktiivselt kooli ühisürituste korraldamisel. Innuka  lugemise propageerijana aitab algklassiõpetajatel läbi viia lugemise töötuba ÖÖlugemine. Tänavu oli ta selle ettevõtmise eestvedaja ja töötoas loeti nii eesti kui ka inglise keeles.

Õpetaja Salle õpib ise palju ja jagab oma teadmisi nii kolleegide kui ka õpilastega. 2017.  aasta sügisel käis õpetaja Salle rääkimas Raplamaa Rajaleidja keskuses koolidirektoritele karjääriõpetusest Kabala Põhikoolis. Digioskuste koolituse järel õpetas ta ka kolleege koostama Kahooti.

Õpetaja Salle on põhjalik, töökas, tähelepanelik, hooliv ja sõbralik. Ta suudab võluvaks muuta nii võõrkeeleõppe ja karjääriõpetuse kui ka koolielu ja ühistegevused.

 

Palju õnne ja suur tänu tehtud töö eest aasta õpetajale ning nominentidele! Jätkugu teil ikka tarkust, armastust, südamesoojust ja kannatlikkust kanda hoolt meie valla laste eest.

Suur tänu neile, kes õpetajate tööd väärtustasid ning neid tunnustamiseks esitasid.

pilt

Pildil vasakult: Salle Nurmeta, Marika Hõbemäe, Kadri Laup, Kristi Luik ja Marike Uusjärv