« Tagasi

Rapla vallas algab Rail Baltica ehitus juba tuleval aastal

Rail Baltica põhiprojekti koostamisega ollakse Rapla kandis tänaseks lõpusirgel, geodeetilised ja geoloogilised uuringud on tehtud ning jõutud on ka tööprojekti aluseks oleva projektlahenduse kinnitamiseni. Selle juures on tehtud head koostööd ka kohalike elanike ja omavalitsusega. Samuti on paralleelselt käimas maade omandamine raudtee ja sellega seotud rajatiste ehitamiseks. Rapla valla territooriumile jääb mitu raudteed ületavat objekti, mille ehitushanked viiakse läbi sel ja järgmisel aastal. Esimeste objektide ehitamisega tehakse algust 2021. aastal.

Rapla vallas hakatakse vastavalt ehituskavale esmajärjekorras ehitama Kalevi ökodukti ja maanteeviadukte Hagudi-Kodila teel, Seli-Koigi-Alu teel, Rapla-Varbola teel ja Kehtna-Põlma teel. Täna valmistatakse ette ehitushankeid ning ehitamisega loodetakse alustada nii pea kui võimalik.

Rail Baltica tarbeks maa omandamine sõltub projekteerimise hetkeseisust, sest maatükke on mõistlik osta seal, kus on trass või sellega kaasneva taristu täpne asukoht paigas. Rapla vallas omandatakse kava kohaselt kokku 170 maatükki kogupindalaga 155 hektarit. Nendest maatükkidest on eraomandis 145, kohalikule omavalitsusele kuuluvad 3 ning riigile 22 maatükki. Maa omandamise menetlused on juba algatatud 44 maaomanikuga ning 18 juhul on menetlus juba lõpetatud ehk maa raudtee tarbeks omandatud. 

Senine Maa-ameti kogemus kinnitab, et enamik kinnistute omanikest soovib maa väljaostmist rahas, mille puhul makstakse ka täiendavat hüvitist, üldjuhul 20 protsenti kinnisasja väärtusest. Mõnel puhul viiakse läbi ka maakorraldus või kasutatakse kinnisasjade vahetust. Läbirääkimiste käigus kuulatakse omanike soove, näiteks võib läbi rääkida vahetusmaa asukoha, metsaraie tegemise ja saagikoristuse aja üle. Need maaomanikud, kelle juurde ametnikud veel jõudnud pole, ei pea muretsema, sest pakkumisi ei tehta hoogtöö korras ning tõenäoliselt leidub neidki, kellega alustatakse läbirääkimisi alles järgmisel või isegi ülejärgmisel aastal. Hetkel omandataksegi neid maid, kus trass on paigas või kuhu on planeeritud raudteega seotud rajatised, näiteks ökoduktid ja viaduktid.