« Tagasi

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja LISA projektitaotlusvooru sotsiaalvaldkonnas, kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamiseks

Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud:

1) valla elanikele korraldatavate ürituste ja ühistegevuste toetamiseks;

2) taotlejale fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et kaasfinantseeritava projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna (linn, küla, alevik, kant vms) või valla arenguks oluline ning soovituslikult sisaldub vastavas arengukavas.

• LISA projektitaotlusi ootame elektrooniliselt hiljemalt 25. oktoobriks 2021.

Tegevus peab olema ellu viidud 2021. aasta lõpuks

• 2022. aasta projektide elluviimiseks ootame elektroonilisi taotlusi

1. detsembriks 2021 ning 1. märtsiks, 1. juuniks ja 1. septembriks 2022.

Infopäev projektide kirjutamise kohta toimub 26. oktoobril 2021 kell 18.00 Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis.