Reovee COVID 4. nädala seire tulemused

Iganädalase reovee Coid-19 tulemused  (4. nädal) näitavad Raplamaa nakatumiste kasvu, mistõttu tuleks jätkuvalt hoiduda lähikontaktidest ja kasutada kõiki teisi nakkusohtu vähendavaid ettevaatusabinõusid.

Eesti kaart reovee seirega

Reoveeproove võetakse iga nädal kõigis maakonnakeskustes ja üle 10 000 elanikuga linnades. Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.

Rohkem infot ja interaktiivne kaart uuringu varasemate tulemustega on uuringu kodulehel „Koroonaviiruse seire reoveest".
 

Hoiame ennast ja käitume vastutustundlikult enese ja teiste suhtes.